Виставкова федерація України
Exhibition federation of Ukraine
Укр   Рус   Eng


 

Статистика

Виставкова діяльність в Україні у 2013 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики УкраїниПЕРЕДМОВА
       Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
       З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державна служба статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок  та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державна служба статистики України публікує у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним органам статистики.
       У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:
    виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;
   організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;
    виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;
    ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.

Виставкова діяльність в Україні у 2013 році

       Про свою діяльність у 2013 році перед органами державної статистики прозвітувало 94 організаторів виставок та 18 виставкових центрів. 
       За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 922 виставкових заходи, із них 403 виставки та 519 ярмарків.
       Найбільшу кількість виставкових заходів (219, або 24%) було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 16% (149 заходів) – в Одеській області, 10% (96 заходів) – в Автономній Республіці Крим та 6% (57 заходів) – у Житомирській області. 
       Із загальної кількості заходів 14% мали статус міжнародних, 24% – національних, 59% – міжрегіональних, 3% – регіональних. Із 218 національних виставкових заходів 131 проводився за участю тільки вітчизняних фірм, а 87 – вітчизняних та іноземних фірм.
      Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (909 або 99%) була комерційна діяльність. Разом з тим 12 заходів мали змішані джерела фінансування (із них 11 – за участю державного або місцевих бюджетів). 
        За  тематикою 41% виставкових заходів  відносились до галузевих (спеціалізованих),  33% – до багатогалузевих, 26% – до універсальних.
       Тільки для фахівців проводився кожний чотирнадцятий захід, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.
      До тематичного напрямку  "Ярмарки товарів повсякденного попиту" відносились 38% виставкових заходів, до напрямку "Текстиль, одяг, взуття; товари із шкіри; коштовності;  біжутерія і відповідне обладнання" – 14%, до напрямку "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання" – 8%, до напрямку  "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання"  – 7%. 
       Щорічну періодичність мали 56% заходів (521), сезонну – 43% заходів (394).
       Загальна забудована площа організаторів виставок становила 909 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 201 тис. кв.м. 
       У виставкових заходах брали участь 56 тисяч організацій, із них 3 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 63 країни і брали участь у більшості виставкових заходів.
       Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 1,5 тис. штатних працівників, із них 1,1 тис. мали вищу освіту.


З М І С Т
Передмова  5
Виставкова діяльність в Україні у 2013 році 6
Динаміка основних показників виставкової діяльності 7
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2013 році 8
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2013 році, за регіонами 11
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2013 році,  
за  регіонами 12
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2013 році, 
за  регіонами 13
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2013 році, за регіонами 14
Розподіл  виставок  за  джерелами їх фінансування  у  2013  році, 
за  регіонами 15
Розподіл  ярмарків  за  джерелами їх фінансування  у  2013  році, 
за регіонами 16
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2013 році, 
за регіонами 17
Розподіл виставок за статусом у 2013 році, за регіонами  18
Розподіл ярмарків за статусом у 2013 році, за регіонами 19
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2013 році,
за регіонами 20
Розподіл виставок за тематикою у 2013 році, за регіонами  21
Розподіл ярмарків за тематикою у 2013 році, за регіонами 22
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2013 році, за регіонами  23
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2013 році, за регіонами 24
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2013 році, за регіонами  25
Розподіл  виставкових заходів за тематичними напрямками у 2013 році, за регіонами 26
Характеристика  забудованої  виставкової  площі організаторів виставок у 2013 році, за регіонами 30
Характеристика   забудованої  виставкової  площі  для  проведення  виставок у 2013 році, за регіонами  31
Характеристика  забудованої  виставкової  площі  для  проведення ярмарків у 2013 році, за регіонами ………………………………..……....
32
Характеристика площі виставкових центрів у 2013 році, за регіонами 33
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2013 році, за регіонами 
34
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2013 році, за регіонами 35
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2013 році, за регіонами 36
Участь  зарубіжних  країн  у  виставкових  заходах,  проведених на території України у 2013 році 37
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  та  виставкових  центрів  у 2013 році, за регіонами ………………………………………... 42
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  у  2013  році, за регіонами  43
Характеристика  персоналу  виставкових  центрів  у  2013  році,  за регіонами 44
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2013 році, за регіонами 45
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2013 році
46
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2013 році, за регіонами 49

Виставкова діяльність в Україні у 2012 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України

ПЕРЕДМОВА

       Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
       З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державна служба статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок  та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державна служба статистики України публікує у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним органам статистики.
       У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:
    виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;
   організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;
    виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;
    ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.

 

Виставкова діяльність в Україні у 2012 році

       Про свою діяльність у 2012 році перед органами державної статистики прозвітувало 96 організаторів виставок та 18 виставкових центрів. 
       За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1010 виставкових заходів, із них 480 виставок та 530 ярмарків.
       Найбільшу кількість виставкових заходів (263, або 26%) було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 12% (122 заходи) – в Одеській області, 9% та 8% (90 та 76 заходів відповідно) – в Автономній Республіці Крим та Житомирській області.
       Із загальної кількості заходів 14% мали статус міжнародних, 22% – національних, 62% – міжрегіональних, 2% – регіональних. Із 223 національних виставкових заходів 132 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 91 – вітчизняних та іноземних фірм.
      Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (990 або 98%) була комерційна діяльність. Разом з тим 16 заходів мали змішані джерела фінансування (із них 14 – за участю державного або місцевих бюджетів). 
        За  тематикою 43% виставкових заходів  відносились до галузевих (спеціалізованих),  29% – до багатогалузевих, 28% – до універсальних.
       Тільки для фахівців проводився кожний дванадцятий захід, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.
       Понад третини виставкових заходів відносились до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 18% – до напрямку "Текстиль, одяг, взуття; товари із шкіри; коштовності;  біжутерія і відповідне обладнання", 8% – до напрямку "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання", 7% – до напрямку  "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання". 
       Щорічну періодичність мали 58% заходів (585), сезонну – 41% заходів (417).
       Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1040 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 201 тис. кв.м. 
       У виставкових заходах брали участь 63 тисячі організацій, із них 3,1 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 69 країн і брали участь у більшості виставкових заходів.
       Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 1,7 тис. штатних працівників, із них 1,2 тис. мали вищу освіту.

 

З М І С Т
Передмова  5
Виставкова діяльність в Україні у 2012 році 6
Динаміка основних показників виставкової діяльності 7
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2012 році 8
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2012 році, за регіонами 11
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2012 році,  
за  регіонами 12
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2012 році, 
за  регіонами 13
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2012 році, за регіонами 14
Розподіл  виставок  за  джерелами їх фінансування  у  2012  році, 
за  регіонами 15
Розподіл  ярмарків  за  джерелами їх фінансування  у  2012  році, 
за регіонами 16
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2012 році, 
за регіонами 17
Розподіл виставок за статусом у 2012 році, за регіонами  18
Розподіл ярмарків за статусом у 2012 році, за регіонами 19
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2012 році,
за регіонами 20
Розподіл виставок за тематикою у 2012 році, за регіонами  21
Розподіл ярмарків за тематикою у 2012 році, за регіонами 22
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2012 році, за регіонами  23
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2012 році, за регіонами 24
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2012 році, за регіонами  25
Розподіл  виставкових заходів за тематичними напрямками у 2012 році, за регіонами 26
Характеристика  забудованої  виставкової  площі організаторів виставок у 2012 році, за регіонами 30
Характеристика   забудованої  виставкової  площі  для  проведення  виставок у 2012 році, за регіонами  31
Характеристика  забудованої  виставкової  площі  для  проведення ярмарків у 2012 році, за регіонами ………………………………..……....
32
Характеристика площі виставкових центрів у 2012 році, за регіонами 33
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2012 році, за регіонами 
34
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2012 році, за регіонами 35
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2012 році, за регіонами 36
Участь  регіонів  України  у  виставкових  заходах,  проведених  за  її межами  37
Участь  зарубіжних  країн  у  виставкових  заходах,  проведених на території України у 2012 році 38
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  та  виставкових  центрів  у 2012 році, за регіонами ………………………………………... 43
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  у  2012  році, за регіонами  44
Характеристика  персоналу  виставкових  центрів  у  2012  році,  за регіонами 45
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2012 році, за регіонами 46
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2012 році
47
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2012 році, за регіонами 50
                                                                         
Вих. № 05.4-8/54    від 20.03.2013
Вик. Вержанська В.Л.,  тел. 287-33-45 
Добровольська О.В.,  тел. 284-31-11

Виставкова діяльність в Україні у 2011 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України

ПЕРЕДМОВА

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державна служба статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок  та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державна служба статистики України публікує у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним органам статистики.
У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:
виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;
організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;
виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;
ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.

Виставкова діяльність в Україні у 2011 році
Про свою діяльність у 2011 році перед органами державної статистики прозвітувало 107 організаторів виставок та 19 виставкових центрів.
За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1116 виставкових заходів, із них 497 виставок та 619 ярмарків. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 4 – у інших країнах (3 - у Російській Федерації та 1 - у Білорусі).
Найбільшу кількість виставкових заходів (366, або 33%)  було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 11% (119 заходів) – в Одеській області, по 6% (69 та 72 заходи відповідно)  – в Дніпропетровській та Житомирській областях
Із загальної кількості заходів 15% мали статус міжнародних, 24% – національних, 59% – міжрегіональних, 2% – регіональних. Із 268 національних виставкових заходів 174 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 94 – вітчизняних та іноземних фірм.
Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1095 або 98%) була комерційна діяльність. Разом з тим 15 заходів мали змішані джерела фінансування (із них 14 – за участю державного або місцевих бюджетів).
Кожні два з п'яти заходів за тематикою відносились до галузевих (спеціалізованих), кожен третій захід – до багатогалузевих, кожен п'ятий – до універсальних.
Тільки для фахівців проводився кожний дванадцятий захід, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.
Понад третини виставкових заходів відносилась до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 14% – до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; коштовності;  біжутерія і відповідне обладнання", 10% – до напрямку "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання", 7% – до напрямку  "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання".
Щорічну періодичність мали 54% заходів (604), сезонну – 45% заходів (503).
Середня тривалість заходів коливалася у межах 3–7 днів.
Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1283 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 202 тис. кв.м.
У виставкових заходах брали участь 70 тисяч організацій, із них 3,3 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 65 країн і брали участь у більшості виставкових заходів.
Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 1,8 тис. штатних працівників, із них 1,2 тис. мали вищу освіту.

 

З М І С Т
Передмова  5
Виставкова діяльність в Україні у 2011 році 6
Динаміка основних показників виставкової діяльності 7
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2011 році 8
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2011 році, за регіонами 11
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2011 році,  
за  регіонами 12
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2011 році, 
за  регіонами 13
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2011 році, за регіонами 14
Розподіл  виставок  за  джерелами їх фінансування  у  2011  році, 
за  регіонами 15
Розподіл  ярмарків  за  джерелами їх фінансування  у  2011  році, 
за регіонами 16
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2011 році, 
за регіонами 17
Розподіл виставок за статусом у 2011 році, за регіонами  18
Розподіл ярмарків за статусом у 2011 році, за регіонами 19
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2011 році,
за регіонами 20
Розподіл виставок за тематикою у 2011 році, за регіонами  21
Розподіл ярмарків за тематикою у 2011 році, за регіонами 22
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2011 році, за регіонами  23
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2011 році, за регіонами 24
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2011 році, за регіонами  25
Розподіл  виставкових заходів за тематичними напрямками у 2011 році, за регіонами 26
Характеристика  забудованої  виставкової  площі організаторів виставок у 2011 році, за регіонами 30
Характеристика   забудованої  виставкової  площі  для  проведення  виставок у 2011 році, за регіонами  31
Характеристика  забудованої  виставкової  площі  для  проведення ярмарків у 2011 році, за регіонами ………………………………..……....
32
Характеристика площі виставкових центрів у 2011 році, за регіонами 33
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2011 році, за регіонами 
34
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2011 році, за регіонами 35
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2011 році, за регіонами 36
Участь  регіонів  України  у  виставкових  заходах,  проведених  за  її межами  37
Участь  зарубіжних  країн  у  виставкових  заходах,  проведених на території України у 2011 році 38
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  та  виставкових  центрів  у 2011 році, за регіонами ………………………………………... 43
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  у  2011  році, за регіонами  44
Характеристика  персоналу  виставкових  центрів  у  2011  році,  за регіонами 45
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2011 році, за регіонами 46
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2011 році
47
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2011 році, за регіонами 50
                                                                         
Вих. № 05/4-8/59      від 22.03.2012
Вик. Сеник О.О.,  тел. 287-33-45 
Корнієнко ЛП.,  тел.284-31-11

Виставкова діяльність в Україні у 2010 році. Статистичний бюлетень.

Державний комітет статистики України
вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01023, Україна
тел. (044) 287-65-22, 287-33-45, факс: (044) 235-37-39
електронна пошта: I.Kalachova@ukrstat.gov.ua
веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире ( - ) - явищ не було
Три крапки (...) - відомості відсутні
Нуль ( 0,0 ) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ ( х ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне.

© Державний комітет статистики України, 2010

ПЕРЕДМОВА

       Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
       З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державний комітет статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок  та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державний комітет статистики України публікує у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним управлінням статистики.
       У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:
    виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;
   організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;
    виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;
    ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.


Виставкова діяльність в Україні у 2010 році

Про свою діяльність у 2010 році перед органами державної статистики прозвітувало 111 організаторів виставок та 18 виставкових центрів.
За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1127 виставкових заходів, із них 510 виставок та 617 ярмарків. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 5 – у інших країнах (Російській Федерації).
Найбільшу кількість виставкових заходів (387, або 34%)  було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 10% (113 заходів) – в Одеській області, 7% (84 заходи)  – в Дніпропетровській області, по 5% (56 та 58 заходів відповідно) – в Автономній Республіці Крим та Запорізькій області.
Із загальної кількості заходів 12% мали статус міжнародних, 30% – національних, 51% – міжрегіональних, 7% – регіональних. Із 337 національних виставкових заходів 175 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 162 – вітчизняних та іноземних фірм.
Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1103 або 98%) була комерційна діяльність. Разом з тим 18 заходів мали змішані джерела фінансування (із них 13 – за участю державного або місцевих бюджетів).
Майже половина заходів за тематикою відносилась до галузевих (спеціалізованих), кожен третій захід – до багатогалузевих, кожен шостий – до універсальних.
Тільки для фахівців проводився кожний одинадцятий захід, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.
Понад третини виставкових заходів відносилась до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 12% – до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; коштовності;  біжутерія і відповідне обладнання", 8% – до напрямку "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання", 6% – до напрямку  "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання".
Щорічну періодичність мали 54% заходів (612), сезонну – 45% заходів (502).
Середня тривалість заходів коливалася у межах 2–7 днів.
Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1268 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 206 тис. кв.м.
У виставкових заходах брали участь 73 тисячі організацій, із них 3,2 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 68 країн і брали участь у більшості виставкових заходів.
Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 1,9 тис. штатних працівників, із них 1,2 тис. мали вищу освіту.

З М І С Т
Передмова  5
Виставкова діяльність в Україні у 2010 році 6
Динаміка основних показників виставкової діяльності 7
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2010 році 8
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2010 році, за регіонами 11
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2010 році,  
за  регіонами 12
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2010 році, 
за  регіонами 13
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2010 році, за регіонами 14
Розподіл  виставок  за  джерелами їх фінансування  у  2010  році, 
за  регіонами 15
Розподіл  ярмарків  за  джерелами їх фінансування  у  2010  році, 
за регіонами 16
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2010 році, 
за регіонами 17
Розподіл виставок за статусом у 2010 році, за регіонами  18
Розподіл ярмарків за статусом у 2010 році, за регіонами 19
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2010 році,
за регіонами 20
Розподіл виставок за тематикою у 2010 році, за регіонами  21
Розподіл ярмарків за тематикою у 2010 році, за регіонами 22
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2010 році, за регіонами  23
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2010 році, за регіонами 24
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2010 році, за регіонами  25
Розподіл  виставкових заходів за тематичними напрямками у 2010 році, за регіонами 26
Характеристика  забудованої  виставкової  площі організаторів виставок у 2010 році, за регіонами 30
Характеристика   забудованої  виставкової  площі  для  проведення  виставок у 2010 році, за регіонами  31
Характеристика  забудованої  виставкової  площі  для  проведення ярмарків у 2010 році, за регіонами ………………………………..……....
32
Характеристика площі виставкових центрів у 2010 році, за регіонами 33
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2010 році, за регіонами 
34
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2010 році, за регіонами 35
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2010 році, за регіонами 36
Участь  регіонів  України  у  виставкових  заходах,  проведених  за  її межами  37
Участь  зарубіжних  країн  у  виставкових  заходах,  проведених на території України у 2010 році 38
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  та  виставкових  центрів  у 2010 році, за регіонами ………………………………………... 43
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  у  2010  році, за регіонами  44
Характеристика  персоналу  виставкових  центрів  у  2010  році,  за регіонами 45
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2010 році, за регіонами 46
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2010 році
47
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2010 році, за регіонами 50


Вих. № 05/4-7/35 від 23.03.2010
Вик. Сеник О.О., тел. 287-33-45
Виноградов М.І., тел.284-31-11


Виставкова діяльність в Україні у 2009 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире ( - )           - явищ не було
Три крапки (...)  - відомості відсутні
Нуль ( 0,0 )         - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені   використаними у таблиці розрядами
Символ ( х )      - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне.

©  Державний комітет статистики України, 2010

ПЕРЕДМОВА

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.
З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державний комітет статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державний комітет статистики України публікує у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним управлінням статистики.
У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:
виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;
організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;
виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;
ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.

Виставкова діяльність в Україні у 2009 році

       Про свою діяльність у 2009 році перед органами державної статистики прозвітувало 106 організаторів виставок та 17 виставкових центрів.
       За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1076 виставкових заходів, із них 512 виставок та 564 ярмарки. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 5 – у інших країнах: 2 заходи проведено у Російській Федерації, по 1 заходу  – в Білорусі, Ізраїлі та Сірійській Арабській Республіці.
       Найбільшу кількість виставкових заходів (388, або 36%)  було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 9% (99 заходів) – в Одеській області, 7% (72 заходи)  – в Дніпропетровській області та 5% (57 заходів) – в Запорізькій області.
       Із загальної кількості заходів 12% мали статус міжнародних, 32% – національних, 47% – міжрегіональних, 9% – регіональних. Із 340 національних виставкових заходів 183 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 157 – вітчизняних та іноземних фірм.
       Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1045 або 97%) була комерційна діяльність. Разом з тим 24 заходи мали змішані джерела фінансування (із них 18 – за участю державного або місцевих бюджетів).
       Майже половина заходів за тематикою відносилась до галузевих (спеціалізованих), кожен третій захід – до багатогалузевих, кожен шостий – до універсальних.
       Тільки для фахівців проводився кожний одинадцятий захід, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.
       Понад третини виставкових заходів відносилась до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 12% – до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; коштовності;  біжутерія і відповідне обладнання", 9% – до напрямку "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання", 7% – до напрямку  "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання".
       Щорічну періодичність мали 53% заходів (571), сезонну – 46% заходів (495).
       Середня тривалість заходів коливалася у межах 3-6 днів.
       Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1267 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 196 тис. кв.м.
       У виставкових заходах брали участь 69 тисяч організацій, із них 3,2 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 63 країни і брали участь у більшості виставкових заходів.
      Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 2,0 тис. штатних працівників, із них 1,3 тис. мали вищу освіту

 

З М І С Т
Передмова  5
Виставкова діяльність в Україні у 2009 році 6
Динаміка основних показників виставкової діяльності 7
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2009 році 8
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2009 році, за регіонами 11
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2009 році,  
за  регіонами 12
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2009 році, 
за  регіонами 13
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2009 році, за регіонами 14
Розподіл  виставок  за  джерелами їх фінансування  у  2009  році, 
за  регіонами 15
Розподіл  ярмарків  за  джерелами їх фінансування  у  2009  році, 
за регіонами 16
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2009 році, 
за регіонами 17
Розподіл виставок за статусом у 2009 році, за регіонами  18
Розподіл ярмарків за статусом у 2009 році, за регіонами 19
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2009 році,
за регіонами 20
Розподіл виставок за тематикою у 2009 році, за регіонами  21
Розподіл ярмарків за тематикою у 2009 році, за регіонами 22
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2009 році, за регіонами  23
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2009 році, за регіонами 24
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2009 році, за регіонами  25
Розподіл  виставкових заходів за тематичними напрямками у 2009 році, за регіонами 26
Характеристика  забудованої  виставкової  площі організаторів виставок у 2009 році, за регіонами 30
Характеристика   забудованої  виставкової  площі  для  проведення  виставок у 2009 році, за регіонами  31
Характеристика  забудованої  виставкової  площі  для  проведення ярмарків у 2009 році, за регіонами ………………………………..……....
32
Характеристика площі виставкових центрів у 2009 році, за регіонами 33
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2009 році, за регіонами 
34
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2009 році, за регіонами 35
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2009 році, за регіонами 36
Участь  регіонів  України  у  виставкових  заходах,  проведених  за  її межами у 2009 році 37
Участь  зарубіжних  країн  у  виставкових  заходах,  проведених на території України у 2009 році 38
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  та  виставкових  центрів  у 2009 році, за регіонами ………………………………………... 43
Характеристика  персоналу  організаторів  виставок  у  2009  році, за регіонами  44
Характеристика  персоналу  виставкових  центрів  у  2009  році,  за регіонами 45
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2009 році, за регіонами 46
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2009 році
47
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2009 році, за регіонами 50Вих. № 05/4-7/35      від 23.03.2010
Вик. Сеник О.О.,  тел. 287-33-45 
Виноградов М.І.,  тел.284-31-11


Виставкова діяльність в Україні у 2008 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України
• адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01023, Україна
• телефони: 287-65-22, 234-12-24, 235-71-72
• факс: 235-37-39
електронна пошта: I.Kalachova@ukrstat.gov.ua

ПЕРЕДМОВА

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва. З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державний комітет статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державний комітет статистики України публікує у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним управлінням статистики. У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні: виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків; організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;
виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;
ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.

Виставкова діяльність в Україні у 2008 році

Про свою діяльність у 2008 році перед органами державної статистики прозвітувало 127 організаторів виставок та 17 виставкових центрів. За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1174 виставкових заходи, із них 653 виставки та 521 ярмарок. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 15 – у інших країнах: 5 заходів проведено у Російській Федерації, 3 – у Казахстані, по 2 – у Сірійській Арабській Республіці та Туреччині, по 1 заходу – у Азербайджані, Данії та Німеччині. Найбільшу кількість виставкових заходів (442, або 38%) було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 11% (125) – в Одеській області, відповідно 65 та 62 заходи – в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Із загальної кількості заходів 15% мали статус міжнародних, 31% – національних, 49% – міжрегіональних, 5% – регіональних. Із 366 національних виставкових заходів 164 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 202 – вітчизняних та іноземних фірм. Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1121, або 95%) була комерційна діяльність. Разом з тим 39 заходів мали змішані джерела фінансування (із них 31 – за участю державного або місцевих бюджетів). Понад половини заходів за тематикою відносилось до галузевих (спеціалізованих), кожен третій захід – до багатогалузевих, решта – до універсальних. Тільки для фахівців проводився кожен десятий захід, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів. Майже третина виставкових заходів відносилась до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 11% – до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; біжутерія і відповідне обладнання", по 8% – до напрямків "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання" та "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання". Щорічну періодичність мали 62% заходів (727), сезонну – 36% заходів (422). Середня тривалість заходів коливалася у межах 3-6 днів. Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1836 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 192 тис. кв.м. У виставкових заходах брали участь 82 тисячі організацій, із них 4,9 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 71 країну і брали участь у більшості виставкових заходів. Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 2,3 тис. штатних працівників, із них 1,4 тис. мали вищу освіту.

З М І С Т
Передмова 5
Виставкова діяльність в Україні у 2008 році 6
Динаміка основних показників виставкової діяльності 7
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2008 році 8
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2008 році, за регіонами 11
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2008 році,
за регіонами
12
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2008 році,
за регіонами 13
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2008 році, за регіонами 14
Розподіл виставок за джерелами їх фінансування у 2008 році,
за регіонами 15
Розподіл ярмарків за джерелами їх фінансування у 2008 році,
за регіонами 16
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2008 році,
за регіонами 17
Розподіл виставок за статусом у 2008 році, за регіонами 18
Розподіл ярмарків за статусом у 2008 році, за регіонами 19
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2008 році,
за регіонами 20
Розподіл виставок за тематикою у 2008 році, за регіонами 21
Розподіл ярмарків за тематикою у 2008 році, за регіонами 22
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2008 році, за регіонами 23
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2008 році, за регіонами 24
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2008 році, за регіонами 25
Розподіл виставкових заходів за тематичними напрямками у 2008 році, за регіонами 26
Характеристика забудованої виставкової площі організаторів виставок у 2008 році, за регіонами 30
Характеристика забудованої виставкової площі для проведення виставок у 2008 році, за регіонами 31
Характеристика забудованої виставкової площі для проведення ярмарків у 2008 році, за регіонами ………………………………..……....
32
Характеристика площі виставкових центрів у 2008 році, за регіонами 33
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2008 році, за регіонами
34
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2008 році, за регіонами 35
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2008 році, за регіонами 36
Участь регіонів України у виставкових заходах, проведених за її межами у 2008 році 37
Участь зарубіжних країн у виставкових заходах, проведених на території України у 2008 році 38
Характеристика персоналу організаторів виставок та виставкових центрів у 2008 році, за регіонами ………………………………………... 43
Характеристика персоналу організаторів виставок у 2008 році, за регіонами 44
Характеристика персоналу виставкових центрів у 2008 році, за регіонами 45
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2008 році, за регіонами 46
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2008 році
47
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2008 році, за регіонами 50

Вих. № 05/4-5/ від 23.03.2009
Вик. Сеник О.О., тел. 235-71-72
Виноградов М.І., тел.284-31-11

Виставкова діяльність в Україні у 2007 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України

ПЕРЕДМОВА

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державний комітет статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок та виставкові центри України.

Узагальнену інформацію Державний комітет статистики України публікуває у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним управлінням статистики.

У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:

виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;

організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;

виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;

ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.


Короткий огляд наведеної у бюлетені інформації.


Про свою діяльність у 2007 році перед органами державної статистики прозвітувало 114 організаторів виставок та 16 виставкових центрів.

За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1088 виставкових заходів, із них 593 виставки та 495 ярмарків. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 11 – у інших країнах: Білорусі (3), Німеччині (1), Ірані (1), Італії (1), Казахстані (1), Російській Федерації (3) та Туреччині (1).

Понад третину виставкових заходів (394) було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 11% (117) – в Одеській області, відповідно 64 та 59 заходів – в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Із загальної кількості заходів 14% мали статус міжнародних, 36% - національних, 45% - міжрегіональних, 5% - регіональних. Із 393 національних виставкових заходів 253 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 140 – вітчизняних та іноземних фірм.

Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1039, або 95%) була комерційна діяльність. Разом з тим 34 заходи мали змішані джерела фінансування (із них 26 – за участю державного або місцевих бюджетів).

Майже половина заходів за тематикою відносилась до галузевих (спеціалізованих), кожен третій захід – до багатогалузевих, решта – до універсальних.

Тільки для фахівців призначалися 105 заходів, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.

Понад 34% виставкових заходів відносилися до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 9% - до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; біжутерія і відповідне обладнання", 8% - до напрямку "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання", 7% - до напрямку "Сільське, лісове та паркове господарство, виноградарство, садівництво і відповідне обладнання".

Щорічну періодичність мали 59% заходів (638), сезонну – 39% заходів.

Середня тривалість заходів коливалася у межах 3-5 днів.

Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1476 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 169 тис. кв.м.

У виставкових заходах брали участь 75 тисяч організацій, із них 4,7 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 64 країни і брали участь у більшості виставкових заходів.

Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 2,4 тис штатних працівників, із них 1,4 тис. мали вищу освіту.

З М І С Т
Передмова ………….……………………………………………………..... 1
Динаміка основних показників виставкової діяльності............................. 3
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2007 році.. 4
Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2007 році, за регіонами…… 7
Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2007 році, за регіонами..... 8
Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2007 році, за регіонами..... 9
Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2007 році, за регіонами 10
Розподіл виставок за джерелами їх фінансування у 2007 році, за регіонами ……… 11
Розподіл ярмарків за джерелами їх фінансування у 2007 році, за регіонами……… 12
Розподіл виставкових заходів за статусом у 2007 році, за регіонами….... 13
Розподіл виставок за статусом у 2007 році, за регіонами ……………...... 14
Розподіл ярмарків за статусом у 2007 році, за регіонами ……………...... 15
Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2007 році, за регіонами..... 16
Розподіл виставок за тематикою у 2007 році, за регіонами ……………... 17
Розподіл ярмарків за тематикою у 2007 році, за регіонами ……………... 18
Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2007 році, за регіонами ………………………………..... 19
Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2007 році, за регіонами …………………………………….. 20
Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2007 році, за регіонами …………………………………….. 21
Розподіл виставкових заходів за тематичними напрямками у 2007 році, за регіонами … 22
Характеристика забудованої виставкової площі організаторів виставок у 2007 році, за регіонами ……………………………………….. 26
Характеристика забудованої виставкової площі для проведення виставок у 2007 році, за регіонами ……………………….……………...... 27
Характеристика забудованої виставкової площі для проведення ярмарків у 2007 році, за регіонами ………………………………..……....
28
Характеристика площі виставкових центрів у 2007 році, за регіонами.... 29
Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2007 році, за регіонами ……
30
Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2007 році, за регіонами... 31
Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2007 році, за регіонами... 32
Участь регіонів України у виставкових заходах, проведених за її межами 2007 році 33
Участь зарубіжних країн у виставкових заходах, проведених на території України у 2007 році…………………………………………….... 34
Характеристика персоналу організаторів виставок та виставкових центрів у 2007 році, за регіонами ………………………………………... 39
Характеристика персоналу організаторів виставок у 2007 році, за регіонами ………… 40
Характеристика персоналу виставкових центрів у 2007 році, за регіонами ………… 41
Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2007 році, за регіонами …..... 42
Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2007 році......................................................
43
Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2007 році, за регіонами ..................................................…...... 46
Вих. № 05/5-5/53 від 21.03.2008
Вик. Сеник О.О., тел. 235-71-72
Гуцол О.В., тел.284-31-11


Виставкова діяльність в Україні у 2006 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”

Відповідальна за випуск Ірина Калачова

Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:

- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України

ПЕРЕДМОВА

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державний комітет статистики України щорічно здійснює державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність". Дані формуються на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок та виставкові центри України.

Узагальнену інформацію Державний комітет статистики України публікуває у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні", а також вміщує на офіційному WEB-сайті. Згаданий бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, направляється зацікавленим органам державного управління та регіональним управлінням статистики.

У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:

виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;

організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;

виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;

ярмарки – заходи, безпосередньо пов'язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.


Короткий огляд наведеної у бюлетені інформації.

Про свою діяльність у 2006 році перед органами державної статистики прозвітувало 118 організаторів виставок та 17 виставкових центрів.
За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1107 виставкових заходів, із них 566 виставок та 541 ярмарок. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 8 – у Китаї (1), Німеччині (2), Польщі (1) та Російській Федерації (4).
Понад третину виставкових заходів (406) було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 11% (126) – в Одеській області, відповідно 61 та 56 заходів – в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Із загальної кількості заходів 14% мали статус міжнародних, 34% - національних, 46% - міжрегіональних, 6% - регіональних. Із 371 національного виставкового заходу 214 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 157 – вітчизняних та іноземних фірм.
Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1073, або 97%) була комерційна діяльність. Разом з тим 25 заходів мали змішані джерела фінансування (із них 19 – за участю державного або місцевих бюджетів).
Половина заходів за тематикою відносилась до галузевих (спеціалізованих), кожен третій захід – до багатогалузевих, інші – до універсальних.
Тільки для фахівців призначалися 92 заходи, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.
Понад 30% виставкових заходів відносилися до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 10% - до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; біжутерія і відповідне обладнання", 8% - до напрямку "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання".
Щорічну періодичність мали 57% заходів (628), сезонну – 40% заходів.
Середня тривалість заходів коливалася в основному у межах 3-5 днів.
Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1540 тис. кв.м, а загальна виставкова площа виставкових центрів – 210 тис. кв.м.
У виставкових заходах брали участь понад 74 тисячі організацій, із них 3,9 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 67 країн і брали участь у більшості виставкових заходів.
Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 2,2 тис штатних працівників, з них 1,3 тис. мали вищу освіту.

З М І С Т

Передмова ………….…………………………………………………….....

1

Динаміка основних показників виставкової діяльності.............................

3

Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів у 2006 році.……………………………………………………........

4

Розподіл виставкових заходів за місцем їх проведення у 2006 році,
за регіонами………………………………………………………….............

7

Розподіл виставок за місцем їх проведення у 2006 році, за регіонами.....

8

Розподіл ярмарків за місцем їх проведення у 2006 році, за регіонами.....

9

Розподіл виставкових заходів за джерелами їх фінансування у 2006 році, за регіонами …………………………………………………………..

10

Розподіл виставок за джерелами їх фінансування у 2006 році,
за регіонами …………………………………………………….….……...

11

Розподіл ярмарків за джерелами їх фінансування у 2006 році,
за регіонами………………………………………………………………....

12

Розподіл виставкових заходів за статусом у 2006 році, за регіонами…....

13

Розподіл виставок за статусом у 2006 році, за регіонами ……………......

14

Розподіл ярмарків за статусом у 2006 році, за регіонами ……………......

15

Розподіл виставкових заходів за тематикою у 2006 році, за регіонами.....

16

Розподіл виставок за тематикою у 2006 році, за регіонами ……………...

17

Розподіл ярмарків за тематикою у 2006 році, за регіонами ……………...

18

Розподіл виставкових заходів за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2006 році, за регіонами ……………………………….....

19

Розподіл виставок за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2006 році, за регіонами ……………………………………..

20

Розподіл ярмарків за цільовою аудиторією, періодичністю та тривалістю у 2006 році, за регіонами ……………………………………..

21

Розподіл виставкових заходів за тематичними напрямками у 2006 році, за регіонами …………………………………………………………............

22

Розподіл виставок-ярмарків за цільовою аудиторією, періодич-ністю та три­валістю у 2006 році, за регіонами

25

Характеристика забудованої виставкової площі організаторів виставок у 2006 році, за регіонами ………………………………………..

26

Характеристика забудованої виставкової площі для проведення виставок у 2006 році, за регіонами ……………………….……………......

27

Характеристика забудованої виставкової площі для проведення ярмарків у 2006 році, за регіонами ………………………………..……....

28

Характеристика площі виставкових центрів у 2006 році, за регіонами....

29

Кількість учасників та відвідувачів виставкових заходів у 2006 році, за регіонами ………………………………………………………………........

30

Кількість учасників та відвідувачів виставок у 2006 році, за регіонами...

31

Кількість учасників та відвідувачів ярмарків у 2006 році, за регіонами...

32

Участь регіонів України у виставкових заходах, проведених за її межами 2006 році…………………………………………………………...

33

Участь зарубіжних країн у виставкових заходах, проведених на території України у 2006 році……………………………………………....

34

Характеристика персоналу організаторів виставок та виставкових центрів у 2006 році, за регіонами ………………………………………...

39

Характеристика персоналу організаторів виставок у 2006 році, за регіонами …………………………………………………………………....

40

Характеристика персоналу виставкових центрів у 2006 році, за регіонами …………………………………………………………………....

41

Мережа суб'єктів виставкової діяльності у 2006 році, за регіонами ….....

42

Основні показники діяльності організаторів виставок та виставкових центрів, які дали згоду на поширення даних, наведених у звіті, у 2006 році…...............................................................................................................

43

Перелік суб'єктів виставкової діяльності, які звітували про свою діяльність у 2006 році, за регіонами ..................................................…......

46

Вих. № 05/5-8/56 від 21.03.2006

Вик. Сеник О.О., тел. 235-71-72

Джало І. В., тел.284-31-11Виставкова діяльність в Україні у 2005 році. Статистичний бюлетень.

Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження № 1-виставки “Звіт про виставкову діяльність”.
Відповідальна за випуск Ірина Калачова
Статистичний бюлетень підготовлено фахівцями відділу статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного розвитку департаменту статистики послуг Держкомстату України.

Умовні позначення:
- (тире ) - явища не було;
х (знак ікс ) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу, або недоцільне.

© Державний комітет статистики України

Передмова.

Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

З метою здійснення моніторингу цієї діяльності в Україні та за її межами, а також для оцінки ефективності роботи організаторів виставок та виставкових центрів Державний комітет статистики України на виконання доручення Прем'єр-Міністра України запровадив відповідне державне статистичне спостереження. При формуванні системи показників та пояснень щодо їх заповнення була використана Концепція розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. №459-р, а також окремі матеріали з міжнародної практики, які були надані Виставковою федерацією України.

Державне статистичне спостереження за формою № 1-виставки "Звіт про виставкову діяльність" є щорічним і формується на підставі звітів, які на адресу регіональних органів статистики подають організатори виставок та виставкові центри України. Узагальнену інформацію Державний комітет статистики України планує систематично публікувати у Статистичному щорічнику України та у тематичному статистичному бюлетені "Виставкова діяльність в Україні". Зазначений бюлетень, який містить інформацію у розрізі регіонів, передбачається направляти зацікавленим органам державного управління та регіональним управлінням статистики.

У бюлетені окремі терміни використано у наступному значенні:

виставкові центри – підприємства, основна діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок (ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків;

організатори виставок – підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються організацією виставок на бюджетній, комерційній чи змішаній основі;

виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон'юнктури ринку;

ярмарки – заходи, безпосередньо пов ' язані з торгівлею (роздрібною чи оптовою), що проводяться в певному місці та у визначені строки.

Короткий огляд наведеної у бюлетені інформації.

Про свою діяльність у 2005 році перед органами державної статистики прозвітувало 110 організаторів виставок та 16 виставкових центрів.

За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1094 виставкових заходи, з них 572 виставки та 522 ярмарки. Переважна більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 8 – у Австрії (1), Білорусі (1), Японії (2), Польщі (2) та Російській Федерації (2).

Понад третину виставкових заходів (397) було проведено організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 12% (130) – в Одеській області, відповідно 61 та 46 заходів – в Запорізькій та Донецькій областях.

Із загальної кількості заходів 13% заходів мали статус міжнародних, 33% - національних, 42% - міжрегіональних, 12% - регіональних. Із 362 національних виставкових заходів 216 проводилися за участю тільки вітчизняних фірм, а 146 – вітчизняних та іноземних фірм.

Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1061, або 97%) була комерційна діяльність. Разом з тим 26 заходів мали змішані джерела фінансування (з них 24 – за участю державного або місцевих бюджетів).

Половина заходів за тематикою відносилась до галузевих (спеціалізованих), майже чотири з кожних десяти – до багатогалузевих, інші – до універсальних.

Тільки для фахівців призначалися 106 заходів, інші мали зацікавити як фахівців, так і широке коло відвідувачів.

Понад 30% виставкових заходів відносилися до тематичного напрямку "Ярмарки товарів повсякденного попиту", 11% - до напрямку "Текстиль, одяг взуття; товари із шкіри; біжутерія і відповідне обладнання", 8% - до напрямку "Будівництво, реконструкція, оздоблення та матеріали і відповідне обладнання".

Щорічну періодичність мали 57% заходів (623), сезонну - 42% заходів.

Середня тривалість заходів коливалася в основному у межах 3-5 днів.

Загальна забудована площа організаторів виставок становила 1231 тис. кв. м, а загальна площа території виставкових центрів – понад 3252 тис. кв. м. У виставкових заходах брали участь понад 66 тисяч організацій, з них 3,6 тисячі – іноземних. Іноземні учасники представляли 55 країн і брали участь у більшості виставкових заходів. Роботу організаторів виставок та виставкових центрів забезпечували 2,2 тис штатних працівників, з них 1,3 тис. мали вищу освіту.


Предлагаем ознакомится с предоставленной Выставочной федерации Украины Государственным комитетом статистики Украины информацией о выставочной деятельности в Украине за 2004 год.

Статистическое наблюдение выполнялось Госкомстатом по поручению Премьер-министра Украины от 04.07.2003 №39847 при поддержке совета по вопросам выставочной деятельности в Украине и Выставочной федерации Украины.
Цель введения отчетности – получение информации для мониторинга выставочной деятельности в Украине и за ее пределами, а также оценка эффективности работы выставочных центров и организаторов выставок.
При создании формы отчетности Госкомстат использовал Концепцию развития выставочно-ярмарочной деятельности, утвержденную Кабинетом Министров Украины от 24 июля 2003 г. №459-р, а также отдельные материалы из международной практики, предоставленные Выставочной федерацией Украины.
Сбор и обработка информации по заданной форме была проведена Госкомстатом вместе с региональными управлениями статистики. Списки организаций, которые занимались выставочной деятельностью в 2004 году, были составлены с помощью Выставочной федерации Украины.
В целом по Украине о результатах своей деятельности отчитывалось 15 выставочных центров и 116 организаторов выставок.

Краткий анализ статистической информации.

Выставочными организациями, которые отчитывались о своей деятельности в 2004 году, было проведено 1019 выставочных мероприятий, из них 453 выставки, 170 ярмарок и 396 выставок-ярмарок. Большинство указанных мероприятий проходили в пределах Украины, и только 9 – в Болгарии (2), Китае (1), Германии(1), Молдове (1), Российской Федерации(1) и Сирийской Арабской Республике (1).
Треть выставочных мероприятий (345) была проведена организаторами выставок, зарегистрированных в Киеве, 11% (115) – в Одесской области, соответственно 59 и 55 мероприятий – в Запорожской и Донецкой областях.
Почти 17% мероприятий имели статус международных, 23% - национальных, 35% - межрегиональных, 25% - региональных. Из 328 национальных выставочных мероприятий 134 проводились при участии исключительно отечественных фирм, а 104 - отечественных и иностранных фирм.
Источниками финансирования большинства выставочных мероприятий (977 или 96%) была коммерческая деятельность. Вместе с тем, 36 мероприятий имели смешанные источники финансирования (из них 15 – при участии государственного или местного бюджетов).
Почти половина мероприятий по тематике относилась к отраслевым (специализированным), четыре из каждых 10 – к многоотраслевым, остальные – к универсальным.
Для специалистов были предназначены всего 82 мероприятия, другие должны были заинтересовать как специалистов, так и широкий круг посетителей.
Почти 40% выставочных мероприятий относились к тематическому направлению “Ярмарки товаров ежедневного потребления”, почти 7% - “Строительство, реконструкция, оформление и материалы и соответствующее оборудование”.
Ежегодную периодичность имели 60% мероприятий (595), почти треть (306) проводились сезонно, каждое десятое (110) – периодически.
Средняя продолжительность мероприятий колебалась в основном в пределах 2-5 дней.
Общая застроенная площадь организаторов выставок составляла почти 900 тыс. кв. м., а общая площадь территории выставочных центров – более 3221 тыс. кв. м.
В выставочных мероприятиях принимали участие свыше 72 тысяч организаций, из них 3 тысячи – иностранных. Иностранные участники представляли 50 государств и принимали участие в большинстве выставочных мероприятий.
Работу организаторов выставок и выставочных центров обеспечивали 2,2 тыс. штатных сотрудников.
The Global Association
of the Exhibition Industry

Всесвітня ассоціація
виставкової індустрії