Завдання для конкурсних робіт

Всеукраїнський студентський конкурс: «Виставковий менеджмент»
1. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи, підготовлені за результатами самостійних досліджень і проблем 
законодавства у даній сфері та практики його реалізації в Україні за такими основними тематичними розділами:
- Стратегія розвитку виставкової діяльності в України та світі;
- Теоретико-методологічні засади функціонування виставкових підприємств;
- Пріоритетні напрями  підвищення  ефективності  прийняття  управлінських  рішень  у  вітчизняній практиці виставкової діяльності;
- Проблеми та перспективи формування інфраструктури виставкової діяльності в Україні;
- Управління матеріально-технічною базою виставкових підприємств;
- Управління конкурентоспроможністю виставкових підприємств;
- Організація виставкових заходів;
- Управління якістю виставкових послуг;
- Напрями удосконалення збутової політики виставкових підприємств;
- Пріоритетні  напрями   підвищення    ефективності    господарської   діяльності   виставкових   підприємств;
- Резерви зниження витрат у виставкових підприємствах;
- Управління трудовими ресурсами виставкового підприємства;
- Науково-методологічні   засади    прогнозування    фінансової    результативності  виставкових  підприємств.

Всеукраїнський студентський конкурс: «Виставковий маркетинг» 
- Маркетингові комунікації у виставковій діяльності;
- Рекламно-інформаційна діяльність виставкових підприємств;
- Ціноутворення на ринку виставкових послуг;
- Продуктова політика виставкових підприємств;
- PR та брендінг у виставковій практиці.

2. Конкурсні роботи повинні бути  оформлені  згідно  з  вимогами  Державного  стандарту,  надруковані через 1,5  інтервали, шрифтом
Times New Roman, розміром - 14 ( до  40  рядків на сторінку). Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.
Формат роботи: файл *.doc, *.pdf 
3. Наукова робота повинна містити:
-  вступ,  у   якому   розкривається   актуальність   і  новизна теми,  мета й  завдання  дослідження;
-   основну частину роботи з обов’язковим посиланням на літературні джерела;
-   висновки;
-   список використаних джерел;
-   пропозиції або рекомендації до впровадження результатів дослідження.
4. Наукова  робота   повинна   бути   відповідним   чином   оформленою,   логічно  структурованою та грамотно написаною.
5. До  наукової  роботи   можуть   додаватися  акти  про  впровадження  результатів  дослідження, наукові статті, опубліковані за
результатами досліджень представленої роботи, тези виступів на наукових конференціях (ксерокопії).
6. У  разі  подання  робіт із порушенням вимог цього Положення Конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в
Конкурсі.
7. Наукові роботи, подані на Конкурс, не повертаються.
8. Учасник повинен надати конкурсну роботу до 1-го листопада 2013 року.
9. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка на участь.

Всеукраїнський студентський конкурс: «Виставковий дизайн»
Номінації: «Дизайн виставкового центру», «Дизайн виставкового приміщення», «Дизайн виставкового стенду»
1. На Конкурс подається робота у вигляді дизайн-макету. Дизайн виставкового стенду повинен бути  спрямований  на  створення
прийнятних умов для  роботи  персоналу,  мати  технічні  умови  для  розміщення необхідного обладнання та проведення переговорів.
2. Фірмовий стиль експонента, для якого створюється дизайн-макет виставкового стенду (назва компанії, корпоративні кольори та
інше) здійснюється студентом самостійно.
3. Дизайн-макет повинен передбачати використання існуючих матеріалів та обладнання та можливість застосовування на виставкових
заходах.
4. Кількість дизайн-макетів: від 1 до 2 шт.
5. Дизайн-макет виготовлюється у 3-х мірному вигляді (до чотирьох проекцій). 

Номінація: "Виставковий інформаційний дизайн"
На Конкурс подається робота у вигляді дизайн-макету рекламно-інформаційного засобу, що має відношення до виставки, а саме: 
- виставкового плакату;
- інформаційних листів, запрошень на виставку (презентацію, фуршет і т. п.);
- обкладинки виставкового каталогу, інформаційного буклету;
- рекламних об’яв виставок для друкування у спеціалізованих виданнях;
- зовнішньої реклами: вітрини, вивіски, лайтбоксів та інші. ;
- внутрішньої реклами, оригінальні концепції в оформленні  виставкового простору;
- інформаційні вказівники виставкових центрів;
- дизайн сувенірної продукції (пакет, чашка, ручка, значок, блокнот, папка,  брелок,  офісні  прилади, конверт, CD-DVD-обкладинка
Номінація: "Виставковий фоторепортаж"
На Конкурс подається робота у вигляді фотографії, сюжет якої пов'язаний з виставковим заходом.
Для  створення   фотографії, Учасник  може   використовувати   тематичний   матеріал,  відвідувати виставки, які проводяться у
виставкових приміщеннях міст України чи зарубіжжя. Тематичний матеріал для фоторепортажу може включати такі виставкові
сюжети, як: церемонія відкриття  виставки,   спілкування  на   виставці   відвідувачів   та   експонентів,   фотографії виставкових
стендів та приміщення, ділові та культурно-розважальні заходи тощо.
У фоторепортажі оцінюються як характерні, так і непересічні моменти роботи виставки, які відображають виставкову діяльність, як
один із вимірів життя людей. Кількість фотографій: від 1 до 5 шт.

"Виставковий відеодизайн"
На Конкурс подається робота у вигляді відео-ролика, сюжет якої пов'язаний з виставковим заходом. Тривалість відео-ролика: до 3 хв.
"Дизайн промо-костюму"
На Конкурс подається робота у вигляді дизайн-макету одягу учасника виставкового заходу, який використовується для залучення
відвідувачів виставки на виставковий стенд.
6. Конкурсна робота подається в електронній версії (формат: jpg).
7. Учасник повинен надати конкурсну роботу до 1-го листопада 2013 року.
8. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка на участь.

Оргкомітет Фестивалю «Експо-Зірка»:
Виставкова федерація України01001 м. Київ, а/с 472 тел./факс: (044)-254-50-36, 230-60-68,
e-mail: info@expo.org.ua   http://www.expo.org.ua/