Церемонія нагородження переможців IV-го Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «ЕКСПО-ЗІРКА» проводиться 14 листопада 2013 року у рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - День студента»
       Місце проведення: Центр ділового та культурного  співробітництва «Український дім» (м.  Київ,   вул. Хрещатик, 2).

Організатори Фестивалю:
Виставкова федерація України (ВФУ), Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Київський національний торговельно-економічний університет  (КНТЕУ), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв  (НАКККіМ) за підтримки Міністерства освіти і науки України, Спілки рекламістів України, Спілки дизайнерів України та Національної спілки фотохудожників України.
Генеральний спонсор Фестивалю: Компанія «ЕКСПО ЛАЙН».

        

Фестиваль є практичною реалізацією розвитку пріоритетного напрямку у роботі зі студентами з впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, формування у учасників основних вмінь та навичок дослідницької та проектної діяльності, розвитку їхнього інтелектуального потенціалу, пошуку й відбору талановитої молоді, надання їй всебічної підтримки, вдосконалення системи безперервної допрофесійної та професійної підготовки студентів.

Цілі Фестивалю:

• Розвиток творчих здібностей студентів та винахід оригінальних рішень для подальшого їх втілення у виставкову діяльність в України;
• Виявлення, підтримка та стимулювання обдарованих студентів, розвиток їхнього інтелектуального та творчого потенціалу шляхом організації та підтримки їхньої  дослідницької діяльності;
• Залучення студентів до формування позитивного іміджу виставкових заходів.


Задачі Фестивалю:

• Оцінка рівня підготовки майбутніх фахівців з менеджменту, маркетингу та виставкового дизайну;
• Ознайомлення студентів з передовими сучасними технологіями у виставковій сфері;
• Впровадження новаторських ідей при підготовці фахівців з виставкової справи.