Виставкова федерація України
Exhibition federation of Ukraine
Укр   Рус   Eng


Календар виставок

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми
“Календар виставкових заходів ВФУ”

 1. Загальні положення

         1.1. Календар виставкових заходів в Україні (далі – Календар) має на меті інформування громадськості, широких  ділових кіл  щодо виставкових заходів, які заплановані до проведення в Україні у плановому році. 
         1.2. Календар призначений для вирішення наступних задач:
  -  фіксація назв, тематик, статусу та організаторів виставкових заходів, а також дат та місць їх проведення;
  -  зручне представлення інформації для її використання учасниками виставкового ринку;
  -  досягнення узгоджених дій між виробниками та споживачами виставкових послуг;
  -  управління виставковою діяльністю та координація дій на виставковому ринку з урахуванням інтересів його учасників;
  -  підвищення ефективності виставкових заходів для  учасників виставкового ринку: організаторів, експоцентрів, забудовників, експонентів, відвідувачів тощо.
         1.3. Інформація про виставки в Україні розміщується в Інтернеті, на сайті ВФУ (http://www.expo.org.ua).
         1.4. Участь у складанні Календаря беруть організатори виставкових заходів в Україні.  Основними постачальниками інформації для Календаря є ті компанії, які складають звіт про виставкову діяльність за формою статистичної звітності “1 – виставки” (річна) .
         Для внесення до Календаря включаються тільки ті виставкові заходи, які мають один із наступних статусів: міжрегіональний, національний, міжнародний.
         1.5.  Календар передбачає проведення групувань виставкових заходів по таких ознаках:
  -  за тематиками виставок (кожна окремо і усі);
  -  за регіонами (містами) проведення виставок (кожне місто окремо та усі). В кожному з групувань виставки розташовуються у хронологічному порядку.
Фрагменти групувань виставкових заходів наведені у Додатках 1,2.
         1.6. Календар укладається трьома мовами: українською, російською та англійською.

 2. Порядок формування Календаря виставкових заходів ВФУ

         2.1. Інформація до Календаря вноситься шляхом заповненням встановленої форми, що розміщується на сайті ВФУ (доступ до своєї інформаційної сторінки надається після офіційного звернення керівництва виставкової компанії до Виконавчої дирекції ВФУ і отримання власного ключа);
        2.2. До Календаря включаються виставкові заходи, які проводяться щорічно або з більш тривалим інтервалом (1 раз на два, або три роки).
         Якщо організатором проводиться одночасно кілька виставкових заходів в одному місці, до Календаря надаються відомості про кожний захід.
        2.3. Організатор, який надає інформацію до Календаря, відповідає  за зміст наданої інформації.
        2.4. Для складання Календаря виставкових заходів інформація подається українською, російською та англійською мовами.
        2.5. Внесення уточнень до Календаря виставкових заходів ВФУ проводиться учасниками Календаря самостійно у будь-який час.         

3. Заповнення  форми Календаря виставкових заходів ВФУ

         3.1. У графі «Дати проведення» наводяться дати початку та закінчення роботи виставкового заходу, (наприклад: 01-04.03.20___ р. або 29.03.-01.04.20___ р.).
         3.2. У графі  «Позиція у класифікаторі» наводиться номер позиції у тематичному класифікаторі виставок, під яким знаходиться назва відповідної тематики виставки.
         3.3. У графі  «Періодичність проведення виставки» наводиться проміжок часу (у роках), між двома виставками, що проводяться послідовно одна за іншою.
         Якщо виставка проводиться декілька разів на рік, то інформація подається про кожну з виставок окремо з визначенням різних дат їх проведення.  
         3.4. У графі  «Назва виставкового заходу, статус» наводяться:
- назва виставкового заходу;
- відомості про наявність підтримки виставкового заходу Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії (UFI);
- відомості про наявність підтримки виставкового заходу державними установами та галузевими асоціаціями;
- статус виставкового заходу (або міжрегіональний, або національний, або міжнародний) вказується в кінці і відокремлюється комою;
         3.5. У графі  «Місто, регіон, де проводиться захід» наводяться: назва міста та області, де проводиться виставковий захід (без зайвих знаків, наприклад, коректно так: 'Львів', 'Южний, Одеська область', а некорректно - 'м.Львів', чи 'Київ, чи Україна').
         3.6. У графі  «Місце проведення» наводиться назва виставкового центру, його адреса, поштовий індекс та сайт у форматі www.адреса.домен.
         3.7. У графі  «Тематичні розділи виставки» наводяться назви тематичних напрямків виставкового заходу відповідно до Тематичного класифікатора виставок. Якщо виставковий захід проводиться одразу за кількома тематичними напрямками, організатором може визначатися або основний тематичний напрямок заходу, або  кожний з тих, які представлені на виставці.
         3.8. У графі  «Організатор» наводяться:
- назва організатора виставок, його поштова та електронна адреси, сайт, телефон, факс;
- назва підприємств, установ, організацій, які є співорганізаторами виставкового заходу.

При створенні нового виставкового заходу, після коректного заповнення усіх полів і натискання кнопки «Зберегти», даний захід зберігається із вказаними параметрами на усіх трьох мовах. Щоб змінити значення цих параметрів на інших мовах просто відкрийте потім цей захід і перемкніть на потрібну мову посиланнями, що знаходяться вгорі сторінки, після чого можете змінювати їх на потрібну мову і зберігати.

ЗавантажитиThe Global Association
of the Exhibition Industry

Всесвітня ассоціація
виставкової індустрії