Виставкова федерація України
Exhibition federation of Ukraine
Укр   Рус   Eng


Календар виставок

Концепція
Календаря виставкових заходів ВФУ

 1. Обгрунтування доцільності формування Календаря  виставкових заходів ВФУ
 2. Календар виставкових заходів ВФУ спрямований на інформування громадськості, широких  ділових кіл  щодо виставкових заходів, які заплановані до проведення в Україні у плановому році.   
  Календарі виставок, що розробляються на цей час в Україні, як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих приватних компаній, охоплюють далеко не повне коло організаторів виставок і виставкових центрів. До того ж, вони недоступні широкому загалу споживачів виставкових послуг. Тому виникла необхідність розробки календаря виставкових заходів в Україні, який би значною мірою усував вищезазначені недоліки.
  Для зручності користувачів інформація про виставки України планового року розміщується в Інтернеті.
   
 3. Цілі формування Календаря виставкових заходів ВФУ
 4. Цілями формування Календаря  виставкових заходів ВФУ  є:
    -  ознайомлення компаній та організацій, пересічних споживачів виставкових послуг з виставково-ярмарковими заходами, що передбачаються в Україні  у плановому році;
    -  підвищення ефективності виставкових заходів для  учасників виставкового ринку: організаторів, експоцентрів, забудовників, експонентів, відвідувачів тощо
 5. Задачі.
 6. Основними задачами Календаря є:
    -  фіксація назв, тематик, статусу та організаторів виставкових заходів, а також дат, місць та періодичності їх проведення;
    -  зручне представлення інформації для її використання учасниками виставкового ринку;
    -  досягнення узгоджених дій між виробниками та споживачами виставкових послуг;
    -  управління виставковою діяльністю та координація дій на виставковому ринку з урахуванням інтересів його учасників;
    -  підвищення ролі та іміджу ВФУ.
 7. Компанії-організатори та виставкові заходи, які передбачається залучити до формування Календаря
 8. Участь у складанні Календаря беруть організатори виставкових заходів в Україні. 
  Основними постачальниками інформації для Календаря є ті компанії, які складають звіт про виставкову діяльність за формою статзвітності “1 – виставки” (річна) .
  Для внесення до Календаря включаються тільки ті виставкові заходи, які мають один із наступних статусів: міжрегіональний, національний, міжнародний.
 9. Види групувань виставкових заходів, передбачені у Календарі
 10. Календар передбачає проведення групувань виставкових заходів по таких ознаках:
    -  по тематиках виставок (кожна окремо і усі);
    -  по регіонах (містах) проведення виставок (кожне місто окремо та усі). В кожному з групувань виставки розташовуються в хронологічному порядку.
 11. Порядок формування Календаря виставкових заходів ВФУ
 12. Календар виставкових заходів ВФУ складається на підставі Порядку його формування, 
  прийнятого Правлінням Виставкової федерації України, який викладений у відповідній Інструкції.
 13. Відповідальність за інформацію, розміщену в Календарі.
 14. Відповідальність за інформацію, розміщену в Календарі, несуть виставкові підприємства, які вносять дані до Календаря після отримання ними від Виконавчої дирекції ВФУ ключів доступу до своєї веб-сторінки.

ЗавантажитиThe Global Association
of the Exhibition Industry

Всесвітня ассоціація
виставкової індустрії